Pisałem wczoraj o tych debilach-energetykach, którzy chcą spalać śmiecie i otrzymywać za to "zielony" taryf.

Cały dzień pracuję nad tekstem protokołu wspólnego posiedzenia dwóch Komitetów Gromadzkiej Rady przy Ministerstwie ekologii Ukrainy, na którym obecni dyskutują o tym skandalicznym planie Komitetu Paliwa i Energetyki Rady Najwyższej Ukrainy.

 

Zastanowiła mnie jednak taka jawna bezczelność lobbistów i korupcjonerów, więc na wszelki wypadek postanowiłem jeszcze raz przestudiować Zakon Ukrainy "O odpadach".

 

I całe szczęście, że to zrobiłem, gdyż inaczej wyszedłbym na idiotę, a nie eksperta.

 

Jako człowiek i ekolog powtarzam swoje twierdzenie o tym, że mam do czynienia z działaniem szaleńców-korupcjonerów-debili, ale jako ekspert muszę mówić prawdę, tylko prawdę i ... zawsze prawdę.

 

Poniżej ta prawda:

 

1. Swoją dzaiałność w pracach Gromadzkiej Rady przy Ministerstwie ekologii rozpoczęłem od okrągłego stołu poświęconego projektowi zakonu "O opakowaniach i odpadach opakowań". Podczas tego okrągłego stołu dowiedziałem się, że w Komitetach Rady Najwyższej trwają prace nad trzema projektami w których upominają się odpady:

 

- "O opakowaniach i odpadach opakowań";

 

- "O odpadach";

 

- "O alternatywnych źródłach energii".

 

Gdy już te projekty ściągnąłem na swój komputer i wnioskowałem o natychmiastowe zablokowanie tych projektów do czasu, aż zajmę stanowisko, minister ekologii wycofał te projekty z Rady Najwyższej uzasadniając to tym, że najpierw będzie uchwalona "Nacjonalna strategia postępowania z odpadami", a dopiero później będą wniesiony do Rady Najwyższej aktualizowane projekty zakonów.

 

2. Mnie zadowolił taki stan rzeczy i rozpocząłem prace nad swoją "Ukraińską startegią postępowania z nowotworzącymi się śmieciami". W niej zawarłem te wskaźniki, które stanowią bazę "ekonomiki zamkniętego cyklu". Prezentowałem ją na posiedzeniu Gromadzkiej Rady w obecności ministra ekologii i weszła ona w zestaw rekomendacji do "Nacjonalnej strategii ...".

 

3. Dociera do mnie informacja o tym, że w Radzie Najwyższej pracują nad zmianami do Zakonu  Ukrainy "O rynku energii elektrycznej w Ukrainie" i chcą w tym zmianach "przemycić" zapis o "zielonych" taryfach za spalanie śmieci. Zaczyna się szum dookoła tej sprawy.

4. Sięgam w końcu do aktualnej wersji zakonu Ukrainy o odpadach(Закон України "Про відходи"Документ 187/98-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.05.2016) i znajduję tam:

 

Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами

Термічне оброблення    (спалювання)    побутових     відходів дозволяється    лише   на спеціально   призначених   для   цього підприємствах чи об'єктах.

Спалювання побутових   відходів    дозволяється    лише    на енергетичні  цілі  з  метою  одержання теплової та/або електричної енергії.

 

Art. 35-1. Wymagania stosownie postępowania z odpadami komunalnymi

Termiczna obróbka (spalanie) odpadów komunalnych pozwala się tylko na specjalnie do tego celu przeznaczonych przędsiębiorstwach albo obiektach.

Spalanie odpadów komunalnych pozwala się tylko na energetyczne cele, dla otrzymania energii cieplnej i/albo elektrycznej.

 

Wnioski:

 

1. Nie przerwę walki o to, żeby usunąć z przestrzeni prawnej ten debilizm.

 

2. Podejmę starania o to, żeby Gromadzka rada silniej wymagała od ministra ekologii aktywnej pracy nad odpowiednimi zmianami w ukraińskim prawie o odpadach.